Торф

Модератор Ина Искренова

Защитената местност “Чокльово блато” в село Байкалско, Радомирска община, е единственото находище одобрено от МЗ за добив на торфена кал изключително за медицински нужди. Тя може да се прилага при лечение на кожни болести, заболявания на опорно-двигателния апарат с възпалителен, дегенеративен, травматичен и ендокринен характер, на периферната и на централната нервна система. Лечението е с кални апликации, кални вани, кинезитерапия, лечебна физкултура и лечебен масаж. При торфената СПА-процедура се подобрява циркулацията, детоксикира се и подмладява кожата, бори се с екземите, премахва целулита и белези, ускорява възстановяването след наранявания и т.н.

Кои съставки правят торфа толкова полезен?

Фулвична киселина действа като катализатор за витамините и е от най-ефективните транспортьори на хранителните вещества в човешкия организъм, прави ги лесни за абсорбиране и може да доведе до значително подобрение при широк кръг здравословни проблеми. Изследвания са доказали, че тя подобрява ензимните реакции на клетките и стимулира ензимното развитие.

Хумусна киселина: спомага торфът да се разгради и да се изхвърлят токсините от тъканите, което на свой ред детоксикира тялото.

С козметична цел торфената спа-процедура се ползва като натурален продукт за намаляване на целулита по тялото.

Лечебните елементи като минерали, ензими, натурални антибиотици, витамини, фитохормони (растителни хормони) и т.н. се комбинират и правят торфената СПА-процедура една от най-търсените в натуропатичните клиники и лечебни центрове по целия свят.

Добива на торф от “Чокльово блато” може да бъде един от основните източници на допълнително финансиране на Община Радомир. Изготвянето на правилна стратегия и нейното прилагане са ключов момент за възстановяване на дейността. Ситуацията е силно усложнена от няколко обстоятелства:

 1. “Чокльово блато” е защитена местност и е в „Натура 2000”. Правната рамка се регламентира в ЗОС и ЗБР, съответно от МОСВ и РИОСВ.
 2. Добива на суровини и предлагането им за медицински цели, от своя страна е в компетенцията на МЗ.
 3. През последните години, на територията на “Чокльово блато” е извършван нерегламентиран добив, на произволни места, което е възможно да е нанесло значителни вреди не само на количеството, но и на качеството на торфа. През 2011 година след умишлено скъсване на дига, нивото на водата намалява драстично, което става причина за измиране на голямо количество риба. РИОСВ налага забрана за извършването на каквито и да са дейности на територията на “Чокльово блато”, с което практически е замразен лиценза на „Байкал 1” ЕООД.

За да бъде възстановена дейността на дружеството е необходимо да се извършат следните стъпки:

 1. Да се извърши химико-физичен анализ на текущия състав на водата.
 2. Да се извърши химико-физичен анализ на торфа.
 3. Да се пре-издаде разрешителното за използване на торф за медицински цели от МЗ
 4. Да се актуализират и изпълнят предписанията на РИОСВ.
 5. Да се разработи цялостен план за управление на защитената местност, който да включва и режимите на добив на торф, както и други допустими дейности на територията на “Чокльово блато” (туризъм, орнитология и др.)

Успоредно с това:

 1. Да се направи одит на дружество „Байкал 1” ЕООД и анализ на резултата от него.
 2. При констатирани нарушения или ниска компетентност на управляващият орган, да се продеве конкурс.
 3. Община Радомир, да вземе всички необходими мерки за опазване на защитената територия, съвместно с РИОСВ, МВР и със собствени ресурси (охрана, видео наблюдение)
 4. Анализ на материално техническата база и необходимите мерки за възстановяване и нормалноо функциониране на производството.
 5. Маркетингово проучване и стратегия, в т.ч.
  1. Регистриране на собствена марка „Торф за Лечебни цели“
  2. Изграждане на търговска мрежа от Аптеки, Дрогерии, Био магазини, Центрове за рехабилитация и масажи
  3. Сключване договори за доставка на торф,с болници и санаториуми на територията на цялата страна.
  4. Използване в собствени медицински заведения.
  5. Цялостна реклама и медийно присъствие.

Защитена местност “Чокльово блато” дава отлични възможности за развитие в района и на редица други дейности…

текст за включване в програмата
Възстановяване на дейността на общинска фирма „Байкал 91“ за добив на торф от Чокльово блато, изключително за медицински цели и реализиране на приходи в общинския бюджет.

11 Comments

 1. admin август 16, 2015

  Ина, ОК. Аз обаче продължавам да не съм съгласен Торфа да се използва по какъвто и да начин за други цели освен за медицински. Това е ИЗРИЧНО указание на МЗ и ако се продава за други цели, цялата процедура по разрешителното ще отпадне и Радомир ще загуби правото си за добив (направо не знам как до сега не се е случило и не са го прилапали!) Така че ще трябва много стриктно да се придържаме към предназначението. Аз лично бих махнал вериги като Бриколаж. Цялата разработка трябва да се средоточи върху темата ЛЕЧЕНИЕ. Също така извади от текста пилци крави и др., това е тема само за ТОРФ. За тях може отделна тема Животновъдство? Ще е удобно ако добавиш в началото малко обща информация за Блатото и торфа, все пак аз и ти сме запознати с темата, но останалите не са. Използвай инфото от материала който ти изпратих. Кинезитерапията е добре, но моля те да я разработиш с оглед болницата в Радомир и „новото“ крило.

 2. Verginiya Ivanova август 17, 2015

  Не съм съгласна с този подход за комерсиализация на торфеното находище. Реализацията на продукта според мен трябва да се извършва единствено и само по предназначение за медицински цели, продажби в страната и чужбина на едро за лечение и процедури, а ако има пакетиране то да е единствено за разпространение във фармацевтичната мрежа.

  • Ина Искренова август 17, 2015

   Вергиния,аз само разказах възможностите които могат да се случат. Но няма как да не е комерсиализирано, все от някъде трябва да идват средства,нали? Разпространение чрез Аптеки,Дрогерии ,Биомагазини и т.н.на дребно също ще стане .Но най важното е да се спрат Безчинствата които се вършат от години и в момента. Но пакетиране в малки разфасовки трябва да има,вярвам всички ще се съгласите и Торфа да се използва в центъра за протезиране.

   • Ина Искренова август 17, 2015

    Пакетиране за Лечение в домашни условия….това имах впредвид

    • admin август 17, 2015

     Можеш да направиш корекция на текста

     • Ина Искренова август 18, 2015

      За възобновяването на дейността на Общинска Фирма „Байкал“,според мен са необходими няколко стъпки които представям ,така както аз ги виждам.

      Стъпка 1

      1а.Да се приведе нов конкурс за Управител на фирмата който да покрива следните критерии:

      опит и компетентност,

      дали познава технологията на добиване на торф,

      да е наясно с финансовото състояние на дружеството,

      да е запознат с ограниченията по Натура 2000

      1б Да се назначи от Кмета на Общината :

      Ревизия максимално назад във времето,за продажби,отчетност,фактическо състояние на сгради,съоръжения,техника и т.н. с цел ,за стартирането на дейността Добив на Торф за медицински цели ….да стъпи на „ЗДРАВА’ основа.

      1в Пресичане на всякакви криминални практики,за незаконно експлоатиране на блатото.

      Стъпка 2

      2а Изваждане на всички необходими документи и разрешителни от зависещите институции,за развиване на дейността.

      2бРегистриране на собствена марка „Торф за Лечебни цели“

      2в Създаване на цех в една от прилежащите сгради за пакетиране.

      2г Пакетиране в малки разфасовки до 2 л и големи до (това подлежи на проучване и коментар)

      2д Разпространение в специализирани търговски обекти ,чиято дейност е насочена към Човешкото здраве.А именно:

      Аптеки,Дрогерии,Био магазини,Центрове за рехалибитация и масажи.

      2е Сключване договори за доставка на торф,с болници и санаториуми на територията на цялата страна.

      2ж ТОРФ И ПРОТЕЗИРАНЕ (не мога да го развия като отделна тема,трябва ми повече инфо,засега не разполагам с такава )

      Стъпка 3

      3а Допълнителни дейности на територията на блатото ,трябва да има задължително….но те не трябва да са в конфликт със статута му на защитена територия.

      Стъпка 4 Реклама

      • Кмет август 19, 2015

       Добра визия за Байкал 🙂 Когато бях съветник имам входирана докладна за одит на фирмата и предложение за откриване на процедура за конкурс на нов управител и предложение с критерии на които да отговаря. Ще я потърся и ще ти я дам да я прочетеш и коментираме.

      • Христо Христов август 19, 2015

       Само едно допълнение ако успеем да върнем правата за извора в Долни Раковец и направим нещо там задължително трябва да се свърже и с торфа, така част от пласмента е решен.

 3. Вергиния Иванова август 19, 2015

  Представена и редактирана по този начин, информацията стои много добре.

 4. andreyr август 21, 2015

  Здравейте, по молба на Асен допълвам информацията за Чокльово блато:
  – Трябва да се направи План за управление на защитена зона „Чокльово блато“ с участието на Община Радомир. Този план трябва да регламентира дейностите, които да се извършват в района без да се вреди на природата.
  – Да се оценят всички ресурси, които може да осигурява блатото, както и всички екосистемни услуги. Да развиват разнообразни дейности, от които да има разнообразни ползи: торф за медицински нужди, наблюдение на птици, риболов (в определени месеци), други рекреационни дейности, водоснабдяване.
  – Да се изгради природозащитен и образователен център до блатото. Да има ежеседмични дейности за учениците от всички близки училища.
  – Да се изгради посетителска инфраструктура: дървени мостчета в блатото (в места, които не са чувствиелни за биоразнообразието), 2 кули за наблюдение на птици, укритие за снимане на животни, места за отдих
  – Да се организират различни дейности по възстановяване на редки и изчезнали растения, като розмаринолистната върба.
  – Да се регистрира неправителствена организация, която заедно с Община Радомир да управлява защитената територия: да управлява водните нива, тръстиковите масиви, посетителите, използването на торф за медицински нужди.

 5. Кмет август 30, 2015

  Покана за набиране на проектни предложения BG03.02 „Картиране и оценка на екосистемите и екосистемните услуги“
  http://www.moew.government.bg/?show=124

Вашият коментар