Общински предприятия

Сметопочистване и Зимно почистване
Озеленяване
Здравна служба
Ремонтна служба – Пътно-ремонтни дейности и друг вид техническа поддръжка (ремонт на съществуващи съоръжения, като детски катерушки с възможност за обработка на метали – рязане, боядисване, извиване, заварки и т.н., Поддръжка на сграден фонд.)
Общинска собственост (управление на общински имоти)

8 Comments

 1. Христо Христов август 15, 2015

  Създаване на общинско предприятие за пътно-ремонтна дейност и поддръжка на съоръженията.Общински имоти – състояние, поддръжка ?

 2. emilgkrum август 16, 2015

  Когато създадем общинското предприятие, двете дейности по сметопочистване и зимно почистване според мен трябва да бъдат в едно, поради спецификата на работата и техниката. Така няма да има безброй общински предприятия, използва се една и съща техника и хора (икономии), почти еднакви дейности, улесняване работата с оглед познаване на общината (улици, терени с опасни участъци и т.н.). През тежките зимни периоди възможност за дублиране на дейностите с цел подпомагане.
  ОБЕДИНЕНО

 3. emilgkrum август 16, 2015

  Във връзка с пътно-ремонтните дейности смятам, че може да се направи общинско предприятие на много по-късен етап поради много скъпата и специфична техника. Но след като се направи общината ще може да кандидатства по обществените поръчки на други общини с което да увеличи приходите си.

  • admin август 16, 2015

   Е колко да е специфична и колко смяташ че ще струва един екип, който да започне кърпежи на първо време?

  • Христо Христов август 16, 2015

   не говорим за валяци и асфалтополагащи машини, става въпрос за един ЗИЛ и трима с лопати

 4. admin август 16, 2015

  Емо, ВиК в момента не е ли ОП? Какъв е статута на мрежата?

Вашият коментар