Акценти

Отворена община – прозрачни финанси на общинските фирми и предприятия.

Работни места – перспектива за младите, привличане на млади хора в общината.

Радомир – достъпна и социална среда – община на младото семейство, достъпна среда за майки с колички, хора с увреждания, детски площадки

Зелена община и чист въздух – разделно събиране на отпадъци, концесии, производства – (ТУРИЗЪМ, БИОЗЕМЕДЕЛИЕ, IT СЕКТОР, ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ)

Толерантна община към всеки отделен човек, към всяка социална група, към различните мнения. Толерантност означава не само търпимост, но и уважение, изграждане на доверие, способност да се разбере позицията на другия, убеденост в принципа „Единни в многообразието”.

Референдумът ще бъде добра реклама за Радомир, за привличане на нови инвестиции в областта на екологичното земеделие и био храни, за развитие на туризъм, спорт, фестивален живот. Той ще гарантира дългосрочно запазването на средата, такава каквато е в момента. Природата ни е дала планини, плодородно поле и водоеми – всичко на една малка територия, разположена само на 30 минути от големия град, на два международни пътя с първокласна инфраструктура.

5 Comments

  1. hristo август 15, 2015

    Привличане на млади хора в общината. ГОТОВО

  2. Христо Христов август 16, 2015

    Санирането също е много важно, виждам че има голям интерес в общината. Като приоритет също така помощ при многофамилните сгради и нещо за еднофамилните.

  3. nellynikolova август 17, 2015

    Толерантна община – към всеки отделен човек, към всяка социална група, към различните мнения. Толерантност означава не само търпимост, но и уважение, изграждане на доверие, способност да се разбере позицията на другия, убеденост в принципа „Единни в многообразието”.

Вашият коментар