Принципи

1. Общинските задължения не могат да се прехвърлят на трети лица (концесии)
2. Община Радомир – инвеститор.
3.Дейности свързани с предоставянето на публични услуги се извършват предимно от общински предприятия
4. Търговските дейности се извършват от общински търговски дружества.
5. Подпомага бизнеса – реклама, каталози, Интернет, изложения, Администрация.
6. Публично-частно партньорство, където Общината няма достатъчен ресурс или може да бъдат обединени налични ресурси, с цел по-оптимално използване.
7. Патенти и иновации
8. Здравеопазване, образование, култура и социална дейност.

Принципи при реализацията на социални проекти:
1. Равен достъп до качествени социални услуги.
2. Единство и липса на дискриминация при предоставянето на услугите, без оглед на пол, етнически произход, възраст и мироглед.
3. Запазване на идентичността и личностното самоопределяне на лицата, ползващи социалните услуги.

Администрация
Работеща, гъвкава и мобилна администрация, с активно присъствие на обществеността в работата и чрез пряка връзка със зелен телефон.

One Comment

  1. hristo август 15, 2015

    Добави 3.Дейности свързани с предоставянето на публични услуги се извършват предимно от общински предприятия
    ГОТОВО

Вашият коментар