Администрация

 • Задължително публикуване на тримесечни финансови отчети на всички фирми с над 50% общинско участие на техните интернет сайтове. Целта е повече прозрачност на техните финанси, навременно пресичане на злоупотреби и разхищения, и вземане на мерки за подобряване на дейността им. В момента отчетите на тези компании е публикват само в Търговския регистър и то 7 месеца след приключване на годината.
 • Пълна информация относно разходите за работни заплати и допълнителни възнаграждения, както и за външни консултанти и услуги.
 • Регламент за използването на онлайн инструменти за гражданско участие и провеждане на местни референдуми.
 • Провеждане на публични обсъждания по всички приоритетни теми за Общината
 • Използване на онлайн и offline приложения за регистриране на нарушения и входирането им в отговорните общински институции (паркиране; проблеми с улици и тротоари, подлези, пешеходни пътеки и тн.)
 • Зелен телефон от типа 0700 безплатен за входащите обаждания с дежурен по община и приемане на сигнали и насочването му по компетентност
 • Ангажиране на обществеността чрез активно присъствие на общината в социалните мрежи и активна обратна връзка
 • Изнесени работни места на общинската администрациа в кметствата, електронен подпис
 • Мобилна общинска администрация за обслужване на хора с увреждания.
 • Обслужване на „едно гише“ да сработи
 • Униформи за служителите – задължителни за тези на гише
 • Етичен кодекс за служителите в общинската администрация
 • Годишни профилактични прегледи
 • Общински инспекторат с широки правомощия
 • Информационно обслужване, IT

One Comment

 1. Асен Велев август 17, 2015

  Емо, може би ще е добре да структурираме документа с няколко раздела. Общо за цялата администрация, фронт офис, бек офис и кметства.?

Вашият коментар