Рекламно-информационен център

модератор Ева Цонева

 

 • Печатна база
 • Вестник
 • Радио
 • Реклама (рекламни площи)
 • IT
 • PR

Рекламно-информационен център Радомир /РИЦ-Радомир/

Рекламно-информационните елементи, в зависимост от изразните средства могат да бъдат:

 1. текст;
 2. изображение;
 3. обемна форма;
 4. звук;
 5. светлина;
 6. костюми, маски и други движими вещи.

Рекламата представлява система от компоненти за популяризиране и привличане на публичното внимание и интерес към определен продукт, услуга,фирма или община чрез средствата на платени съобщения или рекламни материали, така че да се предизвика положително възприятие и увеличи желанието за потребление на аудиторията.В тази връзка рекламата за община Радомир е крайно необходима,за да привлече туристи и бизнес партньори.

Аудио и визуална реклама

Аудио и видео рекламата са най-въздействащите и традиционните за популяризиране на даден продукт. Чрез инфопойнт посетителите ще имат възможност да обходят виртуално туристическите маршрути, да се запознаят с особеностите на района и продължителността на преходите, да се информират за природни и културни забележителности, които биха могли да посетят, както и да се запознаят с традиционните за региона легенди и истории. Ще се представят рекламни клипове за община Радомир или местни фирми/срещу заплащане/. Към компютърната конфигурация може да се включи софтуер за управление на информационната програма през интернет, която ще бъде представяна на още един монитор на емблематична за Радомир сграда. /Например сградата на общината,като на този монитор ще се излъчват материали, свързани с работата на кметството/

Така на практика жителите на град Радомир ще имат свой денонощен информационен канал, гостите и туристите ще имат денонощен достъп до предлаганата информация.

Предоставяне на възможност за директно гледане/слушане/ на заседания на Общинския съвет и актуални новини чрез  местно радио, ТВ или инфопойнт. Така се създават условия за повишаване на информираността на обществеността в областта относно политиките на общината чрез разпространяване на информация, публикации и документация, организиране на събития и информиране на медиите.

 Печатна реклама

Печатната реклама е едно от основните средства за комуникация. В тази връзка е необходимо да се възобнови издаването на общински вестник/седмичен/. Чрез него ще се предоставя информация на гражданите за работата на администрацията и  местния законодателен орган/ОбС/. В печатното издание гражданите ще могат да питат и да получават отговори или да изразяват своя позиция по теми, касаещи обществеността.

Местни и др.фирми ще могат да рекламират продукцията си на страниците на вестника /срещу заплащане/. Рекламните брошури са друга форма за популяризиране на общината.

Външна реклама

Външната реклама е най-широко разпространената форма на комуникация с клиента.Тя е основен източник на потребителска информация. Чрез нея потребителите научават за нови продукти, изгодни предложения, новооткрити търговски или туристически обекти. Външната реклама не натежава на преминаващите пътници,но се запомня. Това трябва да се използва възможно максимално – да се поставят билбордове на територията на радомирска община,като се рекламират местни фирми /срещу заплащане/ и туристически обекти от региона.

Напомням: На територията на община Радомир преминават две основни пътни артерии – европейски път Е-79 и Републикански път I-6, /преминаващ през 9 области/. В участъка от ГКПП Гюешево до Перник пътят съвпада с Европейски път Е871, а в участъка от „Петолъчката“ до Бургас — с Европейски път Е773.

Транспортна реклама

Транспортната реклама е една от най-ефективните и евтини реклами.

Чрез облепване на автомобилите с фолио целият автомобилен парк на общинските фирми може да се превърне в подвижна реклама, която ще работи за община Радомир, винаги когато е в движение. Използването на обществения транспорт като начин за реклама чрез брандиране на автобуси е също така много популярна и ефективна форма на реклама.

Основни приоритети на РИЦ-Радомир

1.Презентиране и рекламиране на община Радомир.

2.Популяризиране на местни занаяти чрез изложения, продукцията на местни производители/бозата,като символ на града/, туристически обекти, природни забележителности.

3.Информационно обслужване на граждани и гости на града

Основни информационни услуги:

Центърът ще предоставя информационни услуги за всички групи хора, съобразени с местните и регионални нужди, което позволява на обществеността да получава информация, съвети, помощ и отговори на въпроси, свързани с работата на местната власт, законодателството, включително и възможностите за финансиране на малкия и среден бизнес по програми на ЕС /организиране на семинари/

УСЛУГИ

РИЦ-Радомир ще предоставя на български и чуждестранни туристи информационни и рекламни материали/ каталози, брошури, CD-та и DVD-филми и др./  за град Радомир и околностите, актуална и подробна информация за основните и допълнителни услуги, които предлагат туристическите обекти в общината, както и се предоставя актуална информация за:

– обектите за настаняване;
– заведенията за хранене и развлечения;
– природните забележителности /минерална вода-Д.Раковец,водопад Бучалото и др/

– културно-историческото наследство (музеи);
– туристически маршрути и еко-пътеки;

– отдих /парк ,хижи,велоалеи  и др./
– транспортната инфраструктура, информация за разписание на различните видове транспорт
– полезни телефони; спешни телефонни номера
– културни и спортни събития, чествания, спектакли и празнични прояви от културния календар на общината.

– предлагане на безплатни и платени рекламни материали и сувенири на община Радомир

Целите на РИЦ  са да бъде място, където обществеността да получава информация относно:

– източниците на финансиране на съвместни проекти между обществени организации и местна власт и по този начин да играе посредническа роля между тях /пример – земеделските производители/

– да осигурява лесен достъп до информация по отношение на политиката на общинската администрация. Достъпът до информация за всички социални, етнически и възрастови групи ще се осъществява чрез широк набор от информационни, комуникационни експертни и логистични услуги.

-да допринесе за пълноценното използване на богатия ресурсен потенциал на общината, подобряване и разнообразяване на туристическото й предлагане и популяризирането й на вътрешния и международния пазар. Центърът ще поддържа детайлна база данни за всички налични природни и културни туристически забележителности и атракции, както и за предлаганите съоръжения и услуги.

-центърът ще осъществява координация между различните предприемачи за формирането на възможно най – богат туристически продукт, разработва рекламни материали и представя туристическото предлагане на общината на регионални, национални и международни туристически борси и изложения.

– насърчаване активното гражданско участие посредством различни комуникационни средства (уебсайт, социални медии, публикации и др.) и чрез взаимодействие с местните и регионалните заинтересовани страни, мултипликатори и медии, стимулиране дебатите чрез организирането на конференции и други мероприятия и канализиране на обратната връзка от гражданите към общината.

Обобщени дейности за комуникация и повишаване на осведомеността:

-Електронен информационен бюлетин

-Поддържане на своя страница в социалните мрежи.

-Издаване на вестник

-Връзки с обществеността/медии-печатни,електронни и др./ Подготовка и предоставяне на информация до местни/областни медии

-Осигуряване на отговори на въпроси, включително препращане към други специализирани източници на информация

-Инфопойнт

2 Comments

 1. Христо Христов август 17, 2015

  Създаване на местен информационен сайт. Журналисти?

 2. Христо Христов август 17, 2015

  Не знам доколко издаването на вестник в истинския смисъл на думата/вестник/ е подходящо, според мен ако успеем да съберем малко реклама и дотации от общинския бюджет да се издава безплатно издание защото предполагам че не са много хората в Радомир, които ще отделят пари да си купят местен вестник.

Вашият коментар