Протекционизъм

При провеждане на обществени поръчки, общината ще дава допълнително предимство на фирми регистрирани на нейна територия.По този начин ще се стимулира местното потребление и данъци, ще се осигурят допълнителни работни места.

Вашият коментар