Общинско ЕРП

модератор Асен Велев

С дългоочаквано либерализиране на енергийния пазар от края на 2015 година ще е възможно пряко договаряне и закупуване на електроенергия от производители или чрез участие на енергийната борса. Това изисква определени познания, с които не всеки потребител разполага. Създаването на Общинско електроразпределително дружество, което да закупува директно от производители или чрез борсата електроенергия, която след това да препродава на крайни потребители, ще може да направи доставката на по-ниска цена, тъй като в цената няма да са включени скъпите миксове, разходи за „външни“ услуги и други порочни практики. Разходите за отчитане на потребената енергия може да се оптимизират чрез използване на измервателни уреди от ново поколение. ОЕРП ще може да произвежда и продава собствена енергия на собствените си абонати. За изграждането на мрежата и нейната поддръжка значително ще спомогне обстоятелството, че в Радомир е ТПГ „Н. Й. ВАПЦАРОВ“ – най-старото електротехническо училище в България. Всичко това може да реализира значителни допълнителни приходи в бюджета на Общината.

Предложението:
Създава се ОЕРП. Дружеството закупува директно от производители и препродава на електроенергия на крайни потребители.

Отчитане:
Поставят се електромери които имат собствен IP адрес и се отчитат в реално време. Съществува технология, която позволява за свързаност да се използва самата мрежа за високо напрежение. Всеки потребител ще има възможност да следи през мобилен телефон или компютър показанията на своя електромер. Фактурирането е изцяло електронен процес (мобилният оператор БОБ въобще не издава хартиени фактури). Всеки потребител ще има възможност през Интернет да проследи детайлно консумацията си. Много мощен аналитичен инструмент е Google Analytics. Ние сме свикнали да го използваме само за отчет на Интернет трафика към сайтове, но неговото или на подобни апликации, приложения могат да имат много по-голямо приложение. Ще направя едно малко, но надявам се интересно отклонение, за друго приложение на  Google Analytics и то разбира се е приложено от Българи :), но в САЩ. Управата на голяма бизнес сграда се опитват да оптимизират разходите си за поддръжка на сградата – електропотребление, асансьори и т.н., в т.ч. и почистване. Основно хигенизирането на санитарните възли, а те са по няколко двойки (мъжки, дамски) на всеки етаж. Кога е необходимо да се направи зареждане с течен сапун, тоалетна хартия и други консумативи, в колко часа да се почисти били основните въпроси, на които ако разполагат с отговори биха могли да подобрят, оптимизират и съответно да намалят разходите си. И тук идва „нашето“ предложение – да се монтират датчици на вратите, на ролките с тоалетна хартия и на сапунерките. Всяко отваряне на врата, завъртане на ролката или натискане на сапуна, подава импулс, който отчитат на принципа на посетител в сайта (каквото е основното приложение на Google Analytics) и получават изключително прецизни доклади с графики на пиковете, съответно на мъжките и дамски тоалетни, със средни стойности на разход на консумативите за всеки посетител. Пиковите натоварвания дават ясна представа кога е най-необходимо да се извърши почистване. Планират точно какво количество консумативи трябва да поддържат на склад за цялата сграда и кога и колко да се намират на съответните етажи. Вероятно още много допълнителни изводи и екзотични изводи са си направили, но крайният резултат, който споделят е, че само по този показател, за една година са постигнали намаляване на разходите с малко повече от 1 млн долара. Аз давам този пример не само като възможна методика за отчет, а и като инструмент за оптимизация на потреблението както на битовите потребители, но най-вече на бизнеса, който може да наложи получените статистики със собствени срезове на производството. Въвеждането на отчетност, свързана с мощните инструментите на днешните изчислителни технологии само по себе си ще е постижение, което ще даде значителни резултати.
Друга допълнителна възможност, която може да се използва, е ако електромерите могат да отчитат и в двете посоки – едно отчитане когато абонат консумира електроенергия (червена) и друго отчитане, когато абонат подава електроенергия произведена от него, чрез собствени слънчеви панели (зелена). Тук едно важно уточнение – независимо дали ще се отичат Kw или направо в пари, двете енергии (червена и зелена) ще са на една цена, така че да няма интерес да се купува евтина червена и да се връща като по-скъпа зелена. Но съотношението зелена:червена да бъде две единици зелена да се разменят за една червена. В крайна сметка потребителят ще заплати разликата от двете – нека условно да я наречем „синя“. Стана малко сложно, ще дам един пример: Излизам сутрин и оставам соларите на покрива на гаража и плевнята да произвеждат зелена. За целият ден се произвеждат 2 Kwh, (които се подават към ОЕРП, а то от своя страна ги подава към служебния ми компютър в офиса, но като червена.) Прибирам се вечерта и включвам телевизора и осветлението – започвам да консумирам червена 1Kwh. Общо синя за плащане 0. (при 2:1). Ако произвеждам повече зелена, отколкото използвам червена, разликата може да се буферира за зимата или пък да бъде изплатена в брой.

Собствено производство:
Общината може да развие и собствено производство на електроенергия от собствени соларни панели, ветропаркове и малки водни генератори разположени по течението на р. Струма и канал Арката. Собствено производство на енергия може да има и при затопляне на вода за оранжериите.

Мрежата:
Първоначално може да се подаде мрежа към НОЕ, където с малка инвестиция за изграждане на собствена мрежа, ще може да се захранят по-голям брой битови потребители. Арката и покривите на панелните блокове могат да се използват да поставяне на солари и също сравнително бързо да се подвключат към собствена мрежа. При евентуално реализиране на проект „Воден цикъл“, при ремонт на улици или тротоари, и при изграждането на велоалея трябва поетапно мрежата да се разширява.

Това е само една идея, до сега не съм срещнал възражения, но аз не съм специалист по тази тема. Тя трябва добре да се обсъди с енергетици, както и много внимателно да се консултира с юристи, познаващи точно това законодателство.

текст за включване в програмата:
С оглед на очаквано либерализиране на енергийния пазар от края на 2015 година да се обсъди и със специалисти възможността за създаване на Общинско Електроразпределително дружество (ОЕРП). 

3 Comments

 1. admin август 24, 2015

  публикуван нов текст

 2. Христо Христов август 24, 2015

  Въпроса е интересен, но трябва да се консултираме със специалисти.И може би ще трябва общината да финансира купуването на соларния панел.

  • admin август 24, 2015

   Вероятно имаш в предвид не общината, а самото дружество. Може да се търсят лизингови схеми, в т.ч. и вътрешен лизинг за закупуване, като изплащането ще може да става с част от произведената енергия (зелена), примерно до изплащане да се тарифира 3:1 в синя или 0:1 в синя до изплащането на инвестицията.

Вашият коментар