Общинска стратегия за демографско развитие на Община Радомир

Поздравителни адреси подарък (примерно ваучер за туристическа услуга)от Общината за всеки сключен граждански брак
За стимулиране на раждаемостта в Общината да се предвидят еднократни помощи при раждане на дете.Като примерно размера на
отпусканата помощ:
за първо дете – 600 лв,
за второ и трето – 400,
а за близнаци – 1200.
За да получат помощта, родителите трябва да са пълнолетни, здравно осигурени и да нямат задължения към общинския бюджет,двaмaтa трябвa дa сa с aдреснa регистрaция в Радомир,кaто поне един от родителите да е регистриран на постоянен адрес в общината, поне 5 години преди раждането на детето, а новороденото да бъде записано в регистрите на община Радомир
Да се стимулира „тридетния “ модел.Иницииране на мероприятия за младите семейства и новородените деца, които да се включат в календара на общината;

Много от младите семейства щом разберат, че очакват дете, ще изчистват данъците си.

За подпомагане на семейни двойки с репродуктивни проблеми.да се осигури бюджет, колкото е необходим, за всички желаещи млади семейства, които имат проблем, за да се възползват от програмата ин витро .

Еднократна помощ,под формата на ваучер за рехабилитация на деца с увреждания.. Създаване на общински ресурсен център за деца със специални образователни потребности и пълен обхват на тези деца
Средствата могат да дойдат от Социални придобивки и Европейски програми.

Да се открият така наречените фамилни центрове. Примерно регистрирана като безработна жена с медицинско, педагогическо образование и опит в социалните услуги може да открие фамилен център в дома си и да се грижи за максимум четири деца във възрастовите групи от 1 до 3 години или от 3 до 5 години.Този нов вид възпитателки получават заплата от общината – в продължение на три години плюс социални осигуровки, отпускани от социалното министерство. Общината подпомага също оборудването на центъра и осигурява обедното хранене на децата. Родителите плащат минимална такса въз основа на договор, сключен с общината.
Този вид дейност може да се приложи където няма училища и децата се транспортират до други населени места където има училища и детски градини.

4 Comments

 1. admin август 29, 2015

  Добре, имаше нужда от подобна тема, добави един кратък текст в края на текста, който да включим в програмата. Аз бих предложил и отпускане на стипендии за образование, с ученически договор, който след това да задължава ученика да работи известен период в Радомир, като може да му се предостави и жилище (като пооправим катакомбите).
  Общинска стипендиантска програма

 2. Ина Искренова август 29, 2015

  Мина ми през ума ,това за стипендия за образование,но не виждам къде да задължим ученика да работи ? Тук ми се „проби“ идеята . По скоро бих ги стимулирала ,да остават в Радомир,като се оправят (катакомбите) да получи жилище ,да живее в Радомир,да създаде семейство ,да отгледа деца в Радомир и примерно след 15 години под наем ,да може да го плати. Не съм уверена в това че мога да задържа някой ,като го задължа да работи…но къде ?

 3. admin август 29, 2015

  Ще зависи от профила. Например фармация или медицина. Стипендиите ще де определят в зависимост от нуждите на общината.

Вашият коментар