Иновативни училища

модератор

За да се създаде иновативно училище е необходимо:
1. Иновативен учител
2. Иновативна класна стая
3. Иновативно ръководство
4. Подготвени родители

Учителите не са подготвени за новото поколение ученици, затова е необходимо да бъдат обучавани, колкото по често , толкова по-добре. Трябва да бъдат научени първо да променят мирогледа си и да потърсят промяната и да я прегърнат. Това липсва. Трябва да подготвят уроци , ориентирани към ученика/ т.е учениците са главните действащи лица, те мислят, говорят, проучват, изследват и изработват/ Учителите трябва да се научат на интерактивни подходи при преподаване и да залагат на проблемно-базирано обучение и проектно-базирано обучение. Да се научат да използват технологиите и да ги прилагат в класната стая.
Иновативната класна стая освен че включва / интерактивни дъски, таблети или лаптопи поне на 2 ученика 1 бр/ да разполага с три зони за обучение на учениците в групи . Какво имам предвид ? Зона за проучване / екипна работа , не повече от 8 ученици/, зона за индивидуална подготовка и зона за работа с учителя. Всички ученици трябва да минат през всички зони.
Иновативно ръководство : да позволява учителите да поемат риск, за да се почувстват отговорни, а не само да чакат какво им се каже това да правят. Това е есенцията на новото училище. И още нещо, да има връзка на училището с общността и да се направи училище за родители, защото те не се справят добре с възпитанието и прехвърлят отговорността изцяло на училището.

One Comment

  1. admin септември 11, 2015

    Основата като философия много ми харесва, но за реализацията на тази визия е необходимо водещото участие да е на министерства и инспекторати. Община Радомир, може да бъде инициатор на такъв процес, да създаде предпоставки (семинари, курсове и подобряване на материално техническата база в общинските училища). Милена каква част от този процес и как трябва да бъде застъпен още в предучилищната подготовка? Можеш ли да развиеш конкретни мерки които да предприеме общината и реда за тяхното прилагане?

Вашият коментар