Дом за възрастни хора – Радомир

модератор Сена Овчарова

Дом за стари хора „Св. Иван Рилски“ – гр. Радомир предоставя 24-часова медицинска грижа на ниски цени. Сградата на старческия дом е реновирана изцяло, подменени са изцяло ВиК и електрическата инсталация; сменена е дограмата и са положени нови подови настилки. Сградата на дома е санирана изцяло със средства от Европейския фонд за регионално развитие. Качеството на обслужване е на добро ниво.
Това е информацията, която имам от дистанция. Ако тя е актуална и отговаря на съвременното състояние на дома, програмата за предоставяне на социални услуги в дома и на територията на общината да включва:
1. Разработване и осъществяване на общински проекти за повишаване на качеството на социалните услуги.
2. Създаване на условия за разширяване на социалните услуги за възрастни хора, хора с увреждания или в риск и увеличаване на броя на лицата, ползващи тези услуги в специализирани институции или в домашни условия. Отварям скоба тук: може да се направи Агенция за почасови грижи и подпомагане, тъй като голяма част от хората в рискови групи могат да бъдат самостоятелни в по-голямата част от времето, но се нуждаят от помощ при къпане, пазаруване или посещаване на лекар и др. Грижите могат да бъдат срещу заплащане и също като благотворителност (по няколко часа, отделени от хора, които да бъдат поощрявани с подпомагане за намиране на работа, референции и др.Разбира се някои нямат нужда от това.
3. Увеличаване на капацитета на дома за стари хора „Св. Иван Рилски“ (ако е възможно).

Принципи при реализацията:
1. Равен достъп до качествени социални услуги.
2. Единство и липса на дискриминация при предоставянето на услугите, без оглед на пол, етнически произход, възраст и мироглед.
3. Запазване на идентичността и личностното самоопределяне на лицата, ползващи социалните услуги.

One Comment

  1. Сена Овчарова август 22, 2015

    публикуван текст

Вашият коментар