Диверсификация на туризма

През 2012 г. осъществихме връзка с част от дейците, които изрисуваха с образи на исторически личности станалия известен поради това трафопост в столичния кв. Овча купел. Обиколихме нашата община и се спряхме на някои подходящи за подобно украсяване места. Така щяха да бъдат съживени разни съоръжения и спомени за  емблематични лица и събития от историята на Радомирска околия. Щяха, ако се отпуснеше нужното за целта финансиране. Кандидатствахме за такова с проект пред тукашната МИГ „Радомир – Ковачевци – Земен” по мярката за развитие на туризма. Планираше се по територията на трите общини да се изгради мрежа от такива, последователни по хронология и смисъл изображения, която да се свърже със съществуващи туристически атракции и култови места. Историческите ликове и сцени щяха да се припокрият с част от наличните туристически и поклоннически маршрути и пунктове, да ги пояснят и усилят, да обосноват други и така вкупом да представят хода на местната история. Но, както често става, логиката не възтържествува и някакви си вещи лица определиха, че по-значимо от гледна точка на туристическото движение е да се изгради фитнес игрище. Какво да се прави, след като в това и подобни разпределения на порциите са замесени предимно хора, които някога се грижили за сигурността на държавата, а сега вещо дирижираха и осигуряването на туризма. Те, както и други окопали се на ръководни постове туристи, често парадират с преклонението си към историческите подвизи на разни герои.

2 Comments

  1. Georgi Kovachev септември 16, 2015

    Най-последователен в мантрите си, естествено е флагманът на тукашния Боливуд – Пламен Алексиев – по отношение на опълченеца Никола Корчев. Това ни задължава да открехнем нашата публика най-напред за сцената, в която проектирахме да включим Н. Корчев. Там щеше да я има интерпретецията на известната картина на Вешин, но щеше да се прокрадва и елементът на раждаща се демитологизация. Щеше в единия крайчец на изрисуваното пано да се мярка и ликът на онзи персонаж, който помним от актьорската игра на Ричард Гиър във филма „Sommersby (1993)”. Мотивът, или темата за тези братя по сянка на съмнение, ще бъде изясняван другаде. Хората трябваше обаче да видят това, да мислят, да сравняват със скулптурата, която бе побита най-прибързано и безкритично на площад „Войнишко въстание”. Питанията пораждат търсения и така се стига до открития, до индивидуално и колективно пробуждане от съня, в който вкарват събратята и обществото ни онези, които умеят да замазват хубаво очите на гражданите и да ги превръщат в поданици, измикяри и скотове.

  2. Georgi Kovachev септември 18, 2015

    Епизод 2: Битката. Започва със следващата сцена, подлежаща на открехване, и не се свързва с подвизи при тукашното „Шлемово усое”. Тя е за младенеца, когото два отбора дърпат към себе си. Засега той е само едно двуглаво пеленаче, в чийто повой са наместени образите на бъдещите Георги Димитров и Георги Първанов като израз на вечния спор за родното място на хора, които са твърде или обективно равнодушни към подобни въздигани в култ от и пред простолюдието факти. Място на поставяне: равноотдалечено между Радомир, Ковачевци, Косача, Светля.

Вашият коментар