Дигитални услуги

модератор Асен Велев

Търговско дружество за предоставяне на дигитални услуги.

С всеки изминал ден, все повече компании използват on-line маркетингови инструменти и активно популяризират и предлагат своите продукти и услуги, в Интернет и чрез Социалните мрежи. Други компании тепърва осъзнават силата на този потенциал и едва сега започват да развиват това направление от маркетинговата си политика. Присъствието в глобалната мрежа става задължително, за да може един бизнес да промотира своите продукти и услуги както локално, така и на много по-големи пазари, достъпни чрез Интернет.

Създаването на агенция предоставяща широк спектър от дигитални услуги ще даде възможност, както на съществуващи предприятия да разширят пазарите си и да повишат своята конкуретноспособност, така и нови стартиращи предприятия да направят по-лесен и конкурентен старт. Създаването на такава агенция, ще разкрие работни места с перспектива предимно за млади специалисти и много голяма добавена стойност (зелени работни места).

Услугите, които могат да бъдат предлагани са изключително разнообразни – от хостинг, през софтуерни разработки, до online маркетинг и реклама. Това предприятие може чудесно да работи в сътрудничество с РИЦ.

Необходимо е помещение, съвременно IT оборудване и специалисти. Последното, може би, ще е най-трудната част от реализацията на този проект. Вероятно в Радомир има млади и подготвени кадри, но едва ли ще може да се намерят специалисти за всички области в IT индустрията. Ще е добре да се разработи и училище за специалисти и тук ще направя препратка към раздел образование. (когато се създаде 🙂 )

Този тип дейност дава възможност и за работа от „изнесени работни места“, използване на специалисти и в други точки на света, в т.ч. и в селата от община Радомир, ако има изграден достъп до широколентов интернет.

Също така мога да направя препратка и съм социална политика на Общината с предоставяне на квалификация и работни места за хора с увреждания (на опорно-двигателен апарата, слух).

One Comment

  1. Асен Велев август 17, 2015

    Очаквам Вашите коментари, предложения или забележки по този текст.

Вашият коментар