Технологичен център

модератор Асен Велев

Да се организират общински производствени мощности за производство на електромобили, електропеди, велосипеди, соларни панели, ветрогенератори и собствени иновации. За целта ще е необходимо да се намерят и привличат инвеститорски компании. Чрез организиране на публично частно партньорство, в което Общината може да участва с терен, сгради, а при наличен свободен финансов ресурс и със собствени средства в реализацията на тези проекти. Препоръчително е те да са в областта на електро индустрията, тай като ще може да се предложи заетост на кадри от техникума, а това ще улесни и стартирането на тези проекти. Подобен технологичен център ще може да си партнира и с мощности на ЗТМ и Електрик. Пример за подобно сътрудничество може да бъде изработката на ветрогенератори – в ЗТМ може да се изработят телата, а съвместно с Електрик да се изработи електрониката на генератора. Краен клиент може да бъде и ОЕРП. Темата кореспондира с РИЦ.
Според мен, важен аспект в работата на този технологичен център трябва да бъдат и собствени разработки и иновации, да се търси европейско финансиране по линия на иновациите. Пример за подобен проект може да бъде разработването на електромерите за ОЕРП.

предложение за включване в програмата:
Община Радомир да инициира преговори с потенциални инвеститори в областта на производството на електромобили, електропеди, велосипеди, соларни панели, ветрогенератори с цел на създаване на публично-частни дружества за производства на територията на общината.

One Comment

  1. admin август 24, 2015

    Публикуван е нов текст

Вашият коментар