Счетоводно обслужване

модератор Асен Велев

Да се организира единно счетоводното обслужване на общинските търговските дружества. А при свободен ресурс да се предоставят счетоводни услуги и на други („външни“) юридически и физически лица. Дружеството трябва да ангажира и експерт счетоводители, които да имат право да изготвят и заверяват задължителните одити на публични дружества (АД, ЕАД). Създаването на собствено счетоводно дружество ще гарантира единни стандарти на отчетност, ще улесни контрола от страна на ОбС върху дейността на търговските компании и ще даде възможност да се обслужват при по-ниски разходи.

Как ще се структурират като търговски дружества (дружества с ограничена отговорност или като акционерни дружества), дали да има едно търговско дружество „майка“, което да е собственик на останалите, къде ще се разположат в структурата счетоводството, РИЦ и дигиталната агенция (останалите дружества ще са техни основни клиенти) трябва да бъде тема на една по-широка дискусия, с участието на финансисти и икономисти, за да се избере най-удачната формулировка и структура на цялата общинска търговска дейност.

Текст за включване в програмата:
Предлагам до провеждането на дискусия, това да не се включва в програмата

One Comment

  1. admin август 24, 2015

    публикуван е нов текст

Вашият коментар