Оранжерийна продукция

модератор Вергиния Иванова


Търговско дружество за управление и развитие на Оранжериен комплекс в гр. Радомир

Зеленчукопроизводството е традиционен подотрасъл на растениевъдството в България, което е предопределено от благоприятните природни условия в страната и производствения опит на населението, натрупан през вековете. В страната ни е характерна сезонност на полското зеленчукопроизводство поради климатичните условия. Именно по тази причина е въведено оранжерийното производство, като целта му е целогодишно снабдяване на населението с пресни зеленчуци. Произведените през зимата и началото на пролетта оранжерийни зеленчуци са сравнително богат източник на витамини, минерални соли и други хранителни вещества. През последните години с установяване на пазарни отношения в българската икономика, оранжерийното производство заема своето място и постепенно нараства консумацията на пресни зеленчуци през зимно-пролетния сезон.

Като част от Софийски зеленчукопроизводителен район, община Радомир е подходяща за развитие на оранжерийно производство благодарение на благоприятните климатични условия, достатъчен брой слънчеви дни годишно и наличието на основни пътни артерии, което спомага за навременен транспорт на продукцията. Създаването на Оранжериен комплекс в град Радомир специализиран в отглеждането на разсад и зеленчуци – като домати, краставици, пипер, салати и марули, ще благоприятства за развитието на отрасъла в региона, ще обезпечи нуждите на жителите на общината от пресни зеленчуци и разсад, което ще сведе до минимум потребяването на вносни стоки без доказан произход.

Една от характерните особености на този отрасъл е необходимостта да се заложат ранни производства, които имат първоначално по-висока норма на инвестирани средства, но същевременно и по-добра цена на международните и вътрешни пазари. Характерно за българското оранжерийно производство е липсата на точно тези оборотни средства и това предопределя едно по-късно засаждане с цел намаляване на разходите за отопление. За да се постигне висока рентабилност на произведената продукция е необходимо да се постигне ранно производство и да се намалят разходите, като се намерят алтернативни източници за отопление, тъй като към момента държавата не предприема нищо за създаване на политика за подкрепа на оранжерийните производители. За района ни е подходящо отопление с палетен котел чрез палетизиране на слама от житните култури, които както знаем заемат голям дял от селскостопанската продукция  в общината. Също така оранжерийният комплекс може да се отоплява с енергоспестяващи екрани или соларни панели, това вече е въпрос на калкулации и намиране на най-доброто решение. Работната ръка ще бъде наета от района, което ще създаде допълнителна заетост. Маркетинга и разпространението на готовата продукция първоначално трябва да се осъществи на местния пазар, след което може да се помисли за развитие и на по-голяма територия.

За осъществяването на този проект е необходимо да се направи подробен Бизнес план, в който да се опишат особеностите на региона и сектора, който искаме да развиваме, производствен и оперативен план, продажби и маркетинг, не на последно място финансов план и оценка на ефективността на проекта, както и рисковете и гаранциите на начинанието. Търговското дружество, което ще създаде комплекса ще кандидатства за финансиране по Евро програма за стартиране на бизнес и развитие на селските райони, след което ще се направят постъпки за избор на изпълнител по изграждане на проекта (най-добрият вариант е избор на фирма специализирана във високите технологии за създаване на оранжерии), ще се наеме работна ръка за стартиране на дейността и планиране на бъдещите дейности.

Моля, който има повече информация за бившия оранжериен комплекс на територията на Радомир да допълни тук или да ми я изпрати, за да мога да съм по-конкретна в изложението си.

Текст за включване в програмата: Създаване на Оранжериен комплекс на териоторията на Община Радомир.

2 Comments

  1. admin август 23, 2015

    Знам, че навремето е имало оранжерии, но какво се случило с тях и най-вече със земята под тях трябва да се провери. Ново обстоятелство е наличието на газификация на района. Местоположение може да бъде и Долни Раковец, като се използва топлата вода. Също така има твърдения че под Радомир също има топла вода, въпрос който общината до сега отказва да проучи. Легенда разказва и за топли извори в Горна Диканя, но също е необходимо проучване. Аз само бих добавил, че тази тема кореспондира с темата „Произведено в Радомир“, търговска мрежа. При използване на газ за оранжерията, може да се помисли да се произведе малко ток с напарената вода и след това да се пусне към оранжерията за втечняване, което да се обвърже с темата Общинско електроразпределително дружество.
    Много ми харесва как си го направила материалчето!

Вашият коментар