Интернет оптика и IP телевизия

модератор Асен Велев

Общинско дружество за предоставяне на широколентов достъп до Интернет и IP телевизия, възможност и за VoIP телефония. Това ще е класическа фирма за доставяне на услуги, но ще има възможност да реализира изграждане на мрежа и в слабо населени и труднодостъпни места, чиято дейност може да се финансира по програми. Целта е изграждането на мрежата да се реализира по най-високи стандарти, чрез реализация на подземни трасета. Допустимо е дейността да се раздели в отделни дружества, едното общинско предприятие, другото търговско, т.е. изграждането на инфраструктурата да е към ОП, което да предоставя трасе на търговски дружества (не само общински) срещу заплащане. Целта е да се изгради максимално широка мрежа на територията на цялата Община във всички населени места от селищната система. Услугата, от своя страна, ще може да включва както цитираните достъп до Интернет, IP телевизия и VoIP, така и ще предостави възможност за разпространение на радио програма (модерна радио-точка :)), собствен телевизионен канал общинска информация, предаване на сесиите на ОбС на живо, малки обяви и реклама на местни производители на стоки и услуги. Това ще може да се реализира в сътрудничество с РИЦ. Освен това ще може да се предоставят и различни социални пакети, пакети за стимулиране на учебна и извънучебна дейност.

текст за включване в програмата:
Изграждане на общинска мрежа за широколентов достъп до Интернет на територията на цялата община Радомир.

One Comment

  1. Асен Велев август 22, 2015

    публикуван нов текст

Вашият коментар