Информационно обслужване, IT

модератор Асен Велев

Отдел в Общината, който се занимава с поддръжка и развитие на информационните системи в общинска администрация (Радомир и кметства):

 • Компютри, хардуер;
 • Мрежовото оборудване, VPN, администриране на мрежа;
 • VoIP
 • Актуално състояние на софтуера;
 • Изграждане на „Електронна Община“ и привеждане на услугите;
 • Изграждане на изнесени работни места по кметствата;
 • Изграждане на мобилно работно място за хора с увреждания и посещение по домовете;
 • Дигитална община – нанасяне на данни в продуктите на Google (пр. Google maps, google local business и т.н.);
 • В сътрудничество с РИЦ реализира присъствие в Интернет и социални мрежи;
 • Подпомага персонала на Общината при работата с технологиите, организира обучения (повишаване на капацитет);
 • Следи за новости в областта и прави предложения за внедряване на хардуер и софтуер;
 • Изготвя технически задания за разработки на софтуер и закупуване на хардуер. Разработките на софтуер се извършват от външни специалисти (например дигитална агенция), в тясно сътрудничество със специалисти на отдела.

Основен профил на персонала – системни администратори

Вашият коментар